ROYAL

OFFER /Ofertë

 

Salla - Conference room 100 .00 € /day
Salla e takimeve – Meeting room 80.00 € /dayKafeja/ Coffee: 1.00 €
Ujë në shishe të plastikës /Water (Plastic)0.50l: 0.80 € ,
Ujë në shishe të qelqit /Water (Glass)0.25l: 1.00 €
Pijet / Drinks: 1.00 € /cope


 • Dreka /Darka (10.00 € /person përfshinë (supë. sallatë, bukë pogaqe, pleskavicë (qofte hamburgeri) me patate të fërguara+ëmbëlsirë & 1 kafe)
 • Lunch/dinner (10.00 € /person includes (soup, salad, loaf of bread, beef burger with potatoes +dessert and 1coffee)
 • Dreka /Darka (10.00 € / person përfshinë (supë, sallatë, mish pule me patate dhe perime të fërguara+ëmbëlsirë & 1 kafe)
 • Lunch/dinner (10.00 € / person includes (soup, salad, chicken meat with potatoes and vegetables+dessert and 1coffee)
 • Dreka /Darka (12.00 € /person përfshinë (supë. sallatë, bukë pogaqe, djath dele, file pule me patate të fërguara+ ëmbëlsirë & 1 kafe)
 • Lunch/dinner (12.00 € /person includes (soup, salad, loaf of bread, sheep’s cheese, chicken meat with potatoes+ dessert and 1coffee)
 • Dreka /Darka (15.00 € /person përfshinë (supë. sallatë, bukë pogaqe, xhizë me speca, specialitet qingji me patate të fërguara+ ëmbëlsirë & 1 kafe)
 • Lunch/dinner (15.00 € /person includes (soup, salad, loaf of bread, peppers in cottage cheese , specialty lamb with potatoes+ dessert and 1coffee)
 • Dreka /Darka (16.00 € / person përfshinë (supë, sallatë, pjekje viqi me patate dhe perime të fërguara+ëmbëlsirë & 1 kafe)
 • Lunch/dinner (16.00 € / person includes (soup, salad, beef meat with potatoes and vegetables+dessert and 1coffee) potatoes+ dessert and 1coffee)
 • Dreka /Darka (17.00 € /person përfshinë (supë, sallatë, bukë pogaqe, xhizë me speca, djath, mish qingji me patate të fërguara +ëmbëlsirë & 1 kafe)
 • Lunch/dinner (17.00 € /person includes (soup, salad, loaf of bread, peppers in cottage cheese, cheese, lamb meat with potatoes dessert and 1coffee)

CONTACT:
Web: www.royalhotel-pr.com<http://www.royalhotel-pr.com/>
Address: Pashko Vasa, No. 3
Tel: +381 38 220 902; fax: +381 38 220 903
Cell+ 377 (0) 45 666 113
E-mail: royalhotel_pr@yahoo.com

SHOW RESULTS